درباره ما

 

مجموعه کادر مدیریتی و فنی مجرب این شرکت، چندین سال است که با نام های مختلف مشغول به طراحی و اجرای بزرگترین طرح های ساختمانی، صنعتی در نقاط مختلف کشور عزیزمان و کشور های دیگر جهان مثل قزاقستان، عراق و دیگر کشورها می­باشد. و همه ساله با بروز نگه داشتن دانش فنی و مجموعه ای از تجربه ها توانسته راهگشای بسیاری از پروژه های صنعتی ساختمانی باشد.

دکتر امیرحسین دانشورنیابا عنایات پروردگار متعال و تدبیر مدیرعامل شرکت جناب آقای دکتر امیرحسین دانشورنیا از این پس این مجموعه کارش را با نام شرکت سازه کوثر عرفان ادامه می­دهد و با طراحی و اجرای پروژه های تخصصی عمرانی، تجاری، گردشگری در راه آبادانی کشور قدم برمی دارد. باشد این امر گامی باشد در راستای سربلندی ایران عزیز و سربلندمان باشد.

 

 

 

دیگر سوابق مدیریتی مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر امیر حسین دانشورنیا :

  • دبیر ائتلاف تشکل های مردمی استان آذربایجان شرقی
  • دبیر حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی استان آذربایجان شرقی
  • دبیر ستاد خود جوش مردمی دولت تدبیر وامید استان آذربایجان شرقی
  • رئیس کمیته شرکت تعاونی فراگیر ملی کارگران حرفه و صنعت کشور ، استان البرز
  • مشاور رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر تبریز
  • مشاور و کارشناس کمسیون شهرسازی شورای شهر تبریز
  • عضو شورای سیاست گذاری مجمع مهندسین جوان استان آذربایجان شرقی
  • مدیر شرکت تجاری ماه نور تبریز
  • اجرای چندین طرح عمرانی در نقاط مختلف
  • رئیس هیئت مدیره شرکت آذر کوثر عرفان ارس

عضو هیئت مدیره :

Compane:AGRO_MTS, LLC. Strapol. Russia

Compane:Vilayat Amir, LLC. Bakou Azarbaijan