مجتمع ویلایی سازه کوثر عرفان

 این پروژه در 7 کیلومتری جاده صوفیان شبستر اول روستای نظر لو قراردارد و در سه فاز انجام خواهد شد.

فاز اول :

در تاریخ 93/5/20 کلنگ زنی شده و در تاریخ 93/10/5 به بهره برداری رسید.

فاز دوم :

در تاریخ 93/11/12 به میمنت دهه مبارک فجر کلنگ زنی و در مدت 90 روز کاری به بهره برداری خواهد رسید.

فاز سوم :

در اول سال 1394 کلنگ زنی شد.